Weksle Yanok przeznaczone są wyłącznie dla osób prawnych

Czy to oferta dla Ciebie?
Powiedz nam, czy reprezentujesz osobę prawną i chcesz zainwestować w Weksle Dochodowe,
czy jesteś konsumentem i interesuje Cię Pożyczka Inwestorska?

Weksle Inwestycyjne

Najprostsze papiery wartościowe

Weksle Inwestycyjne mają funkcję kredytową. Fundusz Hipoteczny Yanok pozyskując środki od Inwestora Wekslowego używa tych pieniędzy do profesjonalnego udzielania pożyczek dla przedsiębiorstw. Pożyczki te zabezpieczone są między innymi hipoteką na nieruchomości, której wartość jest co najmniej dwukrotnie większa niż wysokość pożyczki (LTV max 50%). Więcej informacji na temat wykorzystania i zabezpieczenia środków z emisji Weksli można wyczytać ze strony internetowej www.yanokhipoteczny.pl.

Każda firma, której Fundusz Hipoteczny Yanok udziela finansowania jest skrupulatnie sprawdzana, a nieruchomości badane są pod kątem realnej wartości oraz płynności. To zapewnia bezpieczeństwo Inwestorom Wekslowym.

Inwestor Wekslowy nabywając Weksle Inwestycyjne uzyskuje papier wartościowy przynoszący mu stały dochód i bezpieczny zwrot inwestycji.

Inwestujesz

10 000 zł

Dostajesz

ZWROT

10 000 zł

 • Zysk 504 zł
 • Wypłaty: co miesiąc
 • Odpowiada oprocentowaniu w skali roku: 5,04%
 • Nominał Weksla: 10 504 PLN
 • Zakup po dyskoncie: 10 000 PLN
 • Okres do całkowitego wykupu Weksla: 1 rok

Weksel inwestycyjny 6%

 • Zysk 2 400 zł
 • Wypłaty: co kwartał
 • Odpowiada oprocentowaniu w skali roku: 8%
 • Nominał Weksla: 12 400 PLN
 • Zakup po dyskoncie: 10 000 PLN
 • Okres do całkowitego wykupu Weksla: 3 lata

Weksel inwestycyjny 8%

 • Zysk 3 000 zł
 • Wypłaty: raz w roku
 • Odpowiada oprocentowaniu w skali roku: 10%
 • Nominał Weksla: 13 000 PLN
 • Zakup po dyskoncie: 10 000 PLN
 • Okres do całkowitego wykupu Weksla: 3 lata

Weksel inwestycyjny 10%

Złożenie wstępnego zamówienia weksli nie zobowiązuje do zawarcia jakiejkolwiek umowy.