Użytkowników Online:

Kalkulator zysków

Łączna kwota inwestycji: 10 000,00 zł
Wybierz rodzaj Weksli wg. częstotliwości wypłaty odsetek:
Wypłata zysku Kwota i ilość pojedynczej wypłaty Łącznie zysku rocznie Łącznie zysku po 3 latach Zysk z inwestycji w Weksle
Co miesiąc
Weksle dostępne wyłącznie w emisjach od 1 do 7 dnia każdego miesiąca
50 zł x 36 wypłat 600 zł 1800 zł Odpowiadający 6% w skali roku
Co kwartał 200 zł x 12 wypłat 800 zł 2400 zł Odpowiadający 8% w skali roku
Co rok
Dostępne
1000 zł x 3 wypłaty 1000 zł 3000 zł Odpowiadający 10% w skali roku

Zapisz się na informację o dostępnych wekslach, emisjach i promocjach.

Zapisz się na informację o dostępnych wekslach, emisjach i promocjach.

Złożenie wstępnego zamówienia nie zobowiązuje Zamawiającego do nabycia Weksli.

Podsumowanie zamówienia:

Ilość zamówionych Weksli 3-letnich za 10.000 zł: 1
Łączna kwota inwestycji: 10 000,00 zł
Wybrana częstotliwość odsetek: Co miesiąc
Wysokość zysku za 3-letnie Weksle: 1800 zł
Wysokość zysku rocznego: 600 zł
Wysokość pojedynczej wypłaty zysków: 50 zł x 36 wypłat

Uwaga!: Złożenie wstępnego zamówienia Weksli nie zobowiązuje do nabycia Weksli przez Zamawiającego ani Fundusz do emisji Weksli

W każdej chwili możesz usunąć swoje dane z naszej bazy