Użytkowników Online:

Kalkulator zysków

W zawiązku z decyzją UOKiK z dnia 11 czerwca 2021, Fundusz zawiesza zawieranie umów wekslowych aż do czasu rozstrzygnięcia sądowego. Inwestycji można dokonywać w alternatywny sposób poprzez zawarcie umowy Pożyczki Inwestorskiej.

Aleksandra Ziomek tel: +48 609 530 898 email: weksle@yanokhipoteczny.pl