Użytkowników Online:

Fundusz odporny na wahania rynkowe - Komunikat Zarządu z dnia 12 marca 2020 r.
W związku z licznymi pytaniami osób zainteresowanych nabyciem Weksli Inwestycyjnych oraz zapytaniami kilku Inwestorów o bezpieczeństwo Funduszu w związku z zawirowaniami gospodarczymi wywołanymi epidemią koronawirusa Zarząd informuje...
Zmiana oferty Weksli Inwestycyjnych od 08.04.2020 r.
Informujemy, że 26 marca 2020 roku Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok podjął decyzję o zmianie oferty Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych Yanok. Nowa oferta Weksli Yanok będzie obowiązywać od dnia 08.04.2020 r.

Kalkulator zysków

Łączna kwota inwestycji: 10 000,00 zł
Wybierz rodzaj Weksli wg. częstotliwości wypłaty zysków:
*Czas trwania inwestycji: 1 rok
Wypłata zysku Kwota i ilość pojedynczej wypłaty Łącznie zysku rocznie Łącznie zysku na koniec inwestycji Zysk z inwestycji w Weksle
Co miesiąc 50 zł x 12 wypłat 600 zł 600 zł Odpowiadający 6% w skali roku
* Weksle dostępne wyłącznie w emisjach od 1 do 7 dnia każdego miesiąca

Zapisz się na informację o dostępnych wekslach, emisjach i promocjach.

Czas trwania inwestycji: 3 lata
Wypłata zysku Kwota i ilość pojedynczej wypłaty Łącznie zysku rocznie Łącznie zysku po 3 latach Zysk z inwestycji w Weksle
Co kwartał 200 zł x 12 wypłat 800 zł 2400 zł Odpowiadający 8% w skali roku
Co rok
1000 zł x 3 wypłaty 1000 zł 3000 zł Odpowiadający 10% w skali roku

Zapisz się na informację o dostępnych wekslach, emisjach i promocjach.

Złożenie wstępnego zamówienia nie zobowiązuje Zamawiającego do nabycia Weksli.

Podsumowanie zamówienia:

Ilość zamówionych Weksli za 10.000 zł: 1

Łączna kwota inwestycji: 10 000,00 zł
Wybrana częstotliwość zysków: Co miesiąc
Wysokość zysku na koniec inwestycji: 600 zł
Wysokość zysku rocznego: 600 zł
Wysokość pojedynczej wypłaty zysków: 50 zł x 12 wypłat

Uwaga!: Złożenie wstępnego zamówienia Weksli nie zobowiązuje do nabycia Weksli przez Zamawiającego ani Fundusz do emisji Weksli

W każdej chwili możesz usunąć swoje dane z naszej bazy