Użytkowników Online:

Trwa Emisja Rentierskich Weksli 5% z comiesięczną wypłatą zysków
Weksle dostępne w dniach 1-7 marca 2021 roku

Kalkulator zysków

Łączna kwota inwestycji: 10 000,00 zł
Wybierz rodzaj Weksli wg. częstotliwości wypłaty zysków:
*Czas trwania inwestycji: 1 rok
Wypłata zysku Kwota i ilość pojedynczej wypłaty Łącznie zysku rocznie Łącznie zysku na koniec inwestycji Zysk z inwestycji w Weksle
Co miesiąc 42 zł x 12 wypłat 504 zł 504 zł Odpowiadający 5,04% w skali roku
* Dostępne: Trwa emisja Weksli
Czas trwania inwestycji: 3 lata
Wypłata zysku Kwota i ilość pojedynczej wypłaty Łącznie zysku rocznie Łącznie zysku po 3 latach Zysk z inwestycji w Weksle
Co kwartał 200 zł x 12 wypłat 800 zł 2400 zł Odpowiadający 8% w skali roku
Co rok 1000 zł x 3 wypłaty 1000 zł 3000 zł Odpowiadający 10% w skali roku
*Weksle 10% dostepne od kwoty 100 tys. zł

Zapisz się na informację o dostępnych wekslach, emisjach i promocjach.

Złożenie wstępnego zamówienia nie zobowiązuje Zamawiającego do nabycia Weksli.

Podsumowanie zamówienia:

Ilość zamówionych Weksli za 10.000 zł: 1

Łączna kwota inwestycji: 10 000,00 zł
Wybrana częstotliwość zysków: Co miesiąc
Wysokość zysku na koniec inwestycji: 504 zł
Wysokość zysku rocznego: 504 zł
Wysokość pojedynczej wypłaty zysków: 42 zł x 12 wypłat

Uwaga!: Złożenie wstępnego zamówienia Weksli nie zobowiązuje do nabycia Weksli przez Zamawiającego ani Fundusz do emisji Weksli

W każdej chwili możesz usunąć swoje dane z naszej bazy